Työnohjauspalvelut

 

Etsitkö/etsittekö pitkän kokemuksen omaavaa työterveys- ja työhyvinvointikeskeistä työnohjaajaa tai sparraajaa itsellesi esimiehenä, työntekijänä, ryhmänä tai koko työyhteisönä?

Työhyvinvointipainotteinen  yksilö- tai esimiestyönohjaus on työstä ja elämäntilanteesta nousevien ajatusten ja tunteiden äärelle pysähtymistä, tunnistamista ja työstämistä avoimessa kohtaamisessa ohjattavan ehdoilla ja rytmillä. Tällainen toiminta ei ole tunteiden ja ajatusten vatvomista, työstä jutustelua, pelkkää ohjattavan kuuntelua tai pelkkää “keissien käsittelyä”. Kohtaaminen on oppimis- ja kasvuprosessi, joka pitää sisällään menneiden käytännön tilanteiden työstämistä, purkamista, ja prosessointia, tunteiden, asioiden ja ilmiöiden jäsentämistä sekä omista kokemuksista ja työyhteisön tilanteista oppimista.

Työskentelyn kautta vapautuva ja kohdentuva energia alkaa suuntautua oman toiminnan ja lähiympäristön, työyhteisön, ryhmän, sekä esimiestyön kehittämiseen, mikä on olennainen osa työnohjauksen tulevaisuussuuntautunutta toimintaa. Työnohjauksessa on mukana aina yksilölliset ja yhteisölliset kehittämis- ja kehittymisnäkökulmat.

Vastaanotto

Porrassalmenkatu 17 A 8, Mikkeli

Rantapallosta ratkaisuun

Työnohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia yhteisöistä.

Kysy tarjous!

Varaa ilmainen tunnin arviointikeskustelu tarpeista ja tilanteesta!