Hyvinvointipalvelut työyhteisöille

Työyhteisöjen yhteisöllinen fasilitointi, esimiesten työnohjausprosessit ja teemaluennot sovittavista aiheista

Tehokas, toimiva, tervettä yhteisöllisyyttä ja työkykyä tukeva työkulttuuri syntyy esimiehen sekä työntekijöiden rajat ja mahdollisuudet huomioivan yhteisöllisen johtamisen ja kantavan keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. Koko työyhteisön työnohjauksella; yhteisötyönohjauksella voidaan arvioida, tukea ja kehittää tehokkaasti yhteisöllistä työkulttuuria.

Esimiehen henkilökohtainen sparraus- tai työnohjausprosessi auttaa vaativissa organisaatiotilanteissa, suojaa jaksamisongelmilta ja tukee johtajuuden vuorovaikutusta. Tämä alkaa tuntumaan myönteisesti esimiehen yksityiselämässä sekä heijastuu koko henkilöstöön ja organisaatioon johtajuuden kautta.

Yhteisöllisyys- ja työterveys-ja hyvinvointipainotteiset teemaluennot ovat piristysruiske koko työyhteisölle esim. työkauden alussa lomien jälkeen tai kehittämispäivien tai tilaisuuksien osana. Näihin voidaan räätälöidä yhteisesti käsiteltäviä asioita ja kysymyksiä eli niistä jää työstettävää materiaalia yhteisen oppimisen eväiksi ja joihin voi näppärästi yhdessä palata jatkossa.

Johtamisen muutos- ja erityistilanteiden coaching esim. työpaikan ristiriitatilanteissa ja työntekijöiden työkykymuutoksissa

Erilaisissa muutostilanteissa konsultatiivinen suunnittelu, arviointi ja sparraus ennakoivasti auttaa vähentämään esimiehen ja työntekijöiden stressiä ja tilanteessa nopeasti viriäviä työkyky- ja vuorovaikutusongelmia. Tätä mahdollisuutta kuitenkin käytetään liian vähän ja erityisesti jos esimiehellä tai työntekijöillä ei ole omaa sparrausta tai työnohjausta, riskit kielteisiin seurauksiin ja tätä kautta konkreettisiin suurempiin kustannuksiin ovat usein suuria.

Jos vaativa tai ongelmallinen tilanne on päässyt kehittymään työpaikalla, ulkopuolisen toimijan mukaan ottaminen pienentää kustannuksia, vähentää tilanteen synnyttämiä kuormituksia, auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja voimavaroja sekä selkeyttää vuorovaikutusta, rooleja ja rajoja tilanteessa henkilöstön kesken.

Kysy tarjous!

Varaa ilmainen tunnin arviointikeskustelu tarpeista ja tilanteesta!
Ota yhteyttä